1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Парламентарни избори 2021 г. - Заповеди, решения, обяви и съобщения

PDFПечатЕ-поща


ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на състав на ПСИК за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето  в изборите за Народно събрание, президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно обученията на членовете на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно удостоверения от МВР за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 1 ноември 2021 г. до изборния ден включително.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ЗАПОВЕД относно избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ на територията на община Попово за изборите за Народно събрание, президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на състав на ПСИК  за изборите за Народно събрание, президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.

ЗАПОВЕД З-21-741/18.10.2021 г. относно избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представителинасрочени за 14 ноември 2021 г.

ЗАПОВЕД З-21-734/13.10.2021 г. за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представителинасрочени за 14 ноември 2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на съставите на СИК  за изборите за Народно събрание, президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021г., насрочени, съответно с Указ № 245 от 14 септември 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за секции №22, 23 и 28 за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

агитационни материали
placeholder