1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Правилници

PDFПечатЕ-поща

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Попово

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на общинската администрация на Община Попово

ПРАВИЛНИК за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Попово

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Исторически музей - град Попово

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Община Попово

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово”

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово

ПРАВИЛНИК за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Попово

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА ПОПОВО

Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Бъдеще“ на Община Попово

Правилник за дейността на приют за безстопанствени животни при Община Попово


placeholder