1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Документи относно Местни данъци и такси

PDFПечатЕ-поща

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Попово

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Попово

НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Попово

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 19, ал. 5 от Наредбата на ОбС-Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17, ал.4 от Наредбата на Общински съвет - гр.Попово за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги за определяне на такса битови отпадъци според количеството им

ИСКАНЕ за издаване на документи

Заповед З-16-905/24.10.2016 г. за определяне границите на районите и вида на услугите по сметосъбиране в град Попово

Заповед З-16-904/24.10.2016 г. за определяне границите на районите и вида на услугите по сметосъбиране в селата на община Попово

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071)

placeholder