1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Частични избори 2020 - Заповеди, решения, обяви и съобщения

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД №З-20-556/23.09.2020 г. относно противоепидемични мерки при провеждане на изборния процес в селата Водица, Славяново и Медовина, Община Попово - (публ. на 23.09.2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЛАВЯНОВО, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 17.09.2020 г.)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЛАВЯНОВО, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 15.09.2020 г.)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕДОВИНА, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 15.09.2020 г.)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОДИЦА, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 15.09.2020 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)- НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЛАВЯНОВО, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 03.09.2020 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЛАВЯНОВО, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 03.09.2020 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕДОВИНА, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 03.09.2020 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)- НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОДИЦА, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 03.09.2020 г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 г. - НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОДИЦА, ОБЩ.ПОПОВО - (публ. на 03.09.2020 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за хора с увреждания - (публ. на 27.08.2020 г.)

ЗАПОВЕД относно предизборната кампания във връзка с произвеждането на частични избори за кметове на кметства на територията на община Попово в селата Славяново, Водица и Медовина, насрочени за 27 септември 2020 г.  да се открие на 7-ми септември 2020 г.  и да приключи в 24.00 ч. на 25-ти септември  2020 г. - (публ. на 27.08.2020 г.)

ПОКАНА за участие в консултациите за състава на СИК - (публ. на 20.08.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-458/ 20.08.2020 г. относно определяне избирателните списъци - (публ. на 20.08.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-457/ 20.08.2020 г. относно определяне избирателните секции - (публ. на 20.08.2020 г.)

16-ти септември /понеделник / 2019 година от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – гр. Попово за участие в консултациите за състава на СИК
placeholder