1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Водоснабдяване

PDFПечатЕ-поща

Населените места на територията на община Попово са водоснабдени с питейна вода и се обслужват от фирма „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД - гр. Разград. Водоизточниците, захранващи селата са от плитки подземни води. Водоносните хоризонти се подхранват предимно от валежни води и от снеготопенето. Град Попово получава питейна вода от система „Дунав” и два дълбоки сондажа от Валанжинския водоносен хоризонт на ПС „Попово”. Алтернативното водозахранване на  Попово е от систематa „Мали Лом”.

Вътрешната водопроводната мрежа на града бе силно амортизирана вследствие земетресенията през 1977 и 1984 г., като загубите достигнаха до 90%. С цел намаляване на загубите при течове, през последните няколко години водопроводната мрежа бе зонирана. Обособени са 9 броя самостоятелни зони. Всяка от тях е с начален вход оборудван със спирателни кранове, водомерен възел и манометър. Водомерните шахти са автоматизирани. От диспечерски пункт оператор наблюдава всяка зона за количеството и налягането на водата. При промяна на параметрите ги регулира. При възникване на авария затваря началния кран на зоната и предупреждава аварийните групи за отстраняването й.

В зоните с най-големи загуби переодично се подменя уличната водопроводна мрежа заедно с водопроводните отклонения. Цялостно бе подменена вътрешната водопроводна мрежа в зона “Младост” и 2/3 в зона “Североизток” и зона “Север”. Предстои реконструкция в зона „Запад”. След зонирането и подмяната на най-амортизираната част от водопроводната мрежа загубите й са намалели с повече от 20%. В процес на реализация са допълнителни проекти за подмяна на цялата неподменена улична водопроводна мрежа в Попово и на участъци от канализацията, създаваща проблеми.

През месец юли 2012 г. Община Попово приключи успешно свой проект на стойност 7 720 000 лв. Със средствата, предоставени по този проект австрийската фирма изпълнител „Алпине Бау” подмени водопроводите на повече от 28 улици в града, както в това число и части от индустриалната зона на Попово. Около 20 бяха и отсечките и зоните където бе сменена канализацията. Общо по проекта бяха подменени 36 км водопроводни и канализационни съоръжения. Предстои реализацията на още един подобен проект, с който ще се подменят амортизираните водопроводи в останалата част на града и кварталите Невски и Сеячи.

Съвременните методи и технологии, приложени от добре обучения и квалифициран персонал ще доведат до подобряването на характеристиките и доставките на питейната вода. Обеззаразяването на питейната вода от всички водоизточници се извършва посредством хлор-газ и натриев хипохлорид.

Телефон за връзка с „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, район Попово: 0608 / 4-00-70.

Повече информация за фирма "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр. Разград и техните цени можете да намерите ТУК!

placeholder