1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Празнично слово на кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов

PDFПечатЕ-поща

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми представители на Общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Скъпи съграждани и гости на Попово,

Днес отново имам честта и удоволствието да се обърна към всички Вас и да ви поздравя с празника на Попово – 10 юни и със 141-ата годишнина от обявяването му за град. Много пъти от тази трибуна съм казвал, че хората са основното богатство на града ни и че трябва да се гордеем с делата и многолетните усилия на поколенията преди нас. Много пъти съм говорил за предприемчивия дух на поповчани, превърнали някогашното селце в проспериращ околийски център. Много пъти от тази трибуна съм изразявал признателност и уважение и към Вас, скъпи съграждани, които с труда си утвърждавате Попово като красив, съвременен български град. За мнозина това може и да се е превърнало в клише, но аз определено вярвам, че има смисъл в постоянното му напомняне, защото това са морални ориентири – за нас и за поколенията, които ни следват. Но освен към миналото Вие, уважаеми поповчани, за пореден път доказахте, че имате отговорност и към бъдещето! Доказахте го с гласа си на местните избори, които белязаха изминалата година. Глас, който трябва да се чува, а не само да се брои!

Ще премина към малко по-делови тон, но да не забравяме, че все пак сме на тържествена сесия.

Уважаеми съграждани, искам отново да Ви благодаря за доверието и подкрепата, които ми гласувахте, че заложихте на опита и ерудицията, на мен и моя екип и оценихте по достойнство работата и постигнатото през годините!  За това, че водейки се от тези морални ориентири, за които говорех преди малко, направихте своя интелигентен и прозорлив избор за стабилно и разумно управление, за доброто бъдеще на Попово. Но най-вече Ви поздравявам, че не толерирате ожесточения тон и сте осъзнали, че успехът и благополучието на обществото не се създават с разделение и негативни послания, а със съграждане и натрупване. Вярвам, че и новият състав на Общинския съвет вече е осъзнал това. Разбира се, няма нищо лошо в сблъсъка на различните идеи и политически разбирания, щом е насочен към намирането на пресечните точки в името на хората и общината. Конструктивната работа на Общинския съвет е в основата за  реализиране на целите и плановете на Общината. Той трябва да бъде неин съюзник и партньор! Уважаеми дами и господа, общински съветници, Ваша отговорност е представянето и защитаването на интересите на гражданите. Същото се отнася и за Вас, уважаеми кметове и кметски наместници. Тук не мога да не вметна впечатляващия резултат от изминалите местни избори, който се изразява в 22 от 24 кметове, избрани от коалицията, която работи само и единствено в интерес на гражданите на община Попово.

Полагайки подписа си за девети път на клетвения лист като кмет на община Попово, продължавам да работя с цялата отговорност, която изисква постигането на поставените цели. И тази отговорност, повярвайте ми, не намалява, дори напротив – увеличава се. А чувството на дълг е все така силно!

Но изборното време е отминало. Вчера отминаха и поредните парламентарни избори, както и тези за членове на Европейския парламент. И в заключение на тази част ще кажа, че Попово винаги е бил град, в който единството сред хората е водещо! Вярвам, че ще го докажем и в следващите години! Това пожелавам и на уважаемите новоизбрани евродепутати и народни представители, а именно – да обединяват и да водят напред своя народ!

Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани,

Отново сме заедно! Попово празнува!

Посрещаме с отворени сърца гости от близо и далеч!

За да споделят празничния ни ден сме поканили и нашите гости от град Они, Грузия, и град Бесарабка, Молдова, с които след малко ще подпишем споразумения за сътрудничество. Какъв по-подходящ ден за това!

Считам, че с този акт на побратимяване ще построим още един мост на приятелство, ще поставим началото на стабилни дружески отношения, както и на едно добро бъдещо развитие на културните и обществени връзки между градовете ни. Чрез това сътрудничество ще получим възможност да обменяме идеи и да споделяме проблеми, а смисълът на побратимяването е именно във взаимната подкрепа и подадената ръка.

С подадена ръка и поглед напред сме и към доброто бъдеще на Попово, просперитета му като европейски град и развитието на региона в едно все по-добро място за живеене. В този план Община Попово продължава вярно да следва и реализира своята програма. В нея на преден план отново са изведени онези приоритети, които са реалистични,  но същевременно дават тласък в развитието на общината. Опитът ми в местната власт показва, че доброто управление е базирано именно на разумния баланс в подреждането на политиките и приоритетите. Затова и не се впускам в гръмки обещания, а съм представял пред Вас и предлагал възможното. Разбира се, в човешката природа е да искаме и очакваме повече, което е и основният двигател в развитието на обществото и аз ще се радвам, ако заедно надградим заложеното.

В изпълнение на поставените цели за развитието и модернизирането на инфраструктурата, културната и социална среда през изминалата година, Община Попово разработи редица проекти, които са на различен етап на осъществяване.

Приключиха дейностите по реконструкция на общинския път за кв. Сеячи, изграждането на улица и паркинг в кв. 115, както и на парка за разходка и развлечения на домашни любимци. Ремонт бе извършен и на църковния храм в кв. Сеячи.

Предстои стартиране на дейностите по изграждането на три спортни площадки в град Попово и селата Зараево и Ковачевец.

В ход е проектът за реконструкция на двата участъка на бул. „България“.

По Националния план за възстановяване и устойчивост са подписани договори за основен ремонт и оборудване на Профилирана гимназия „Христо Ботев“, на основните и допълнителни сгради на Детските градини „Здравец“ и „Слънце“ в Попово и на ДГ „Зарайск“ в с. Зараево; за енергийно обновяване на спортната сграда към Градския стадион; за енергийно обновяване на административните сгради на кметствата в селата Баба Тонка, Иванча, Медовина и Априлово, както и на читалищните сгради в селата Гагово и Зараево.   По същия план са одобрени за саниране 11 многофамилни жилищни сгради.

На етап обявяване на обществена поръчка за изпълнител на дейностите по модернизиране на спортната база са проектните предложения на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ и на трите основни училища в града.

Със сключен договор е проектът за подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашния социален патронаж.

Шест проекта на Община Попово са одобрени за финансиране от държавния бюджет за 2024 г. в размер на близо 15 млн. лв. Най-големият от тях касае мерките за предотвратяване на наводнения от река Поповска. Предвижда се благоустрояването на ж.к. „Младост“, като за финансиране е включена също реконструкцията и рехабилитацията на общинските пътища между селата Дриново и Еленово, Ломци и Еленово, Еленово и Маково и отсечката между с. Садина и с. Люблен. Подадохме  и проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Кардам, като също предстои и изготвянето на проучвания за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на населени места с нарушено водоподаване на територията на община Попово.

В изпълнение на заложеното в Капиталовата програма за изминалата 2023 г. бе извършена рехабилитация и реконструкция на над 40 улици в града и селата. За настоящата 2024 г. отново са планирани значителни намерения за вложения в инфраструктурата, като разбира се, Община Попово продължава да работи за по-приветливи и добре благоустроени населени места на нейната територия.

По отношение на приоритетите, заложени в програмата за настоящия мандат и следването на визията за развитие на община Попово, голяма част от поетите ангажименти са обезпечени с работни или идейни проекти, като Община Попово продължава да търси допълнителни възможности за осъществяване на нови цели и привличане на финансов ресурс. С радост мога да споделя, че вече се разработва един прекрасен идеен проект за реконструкция и модернизация на Летния театър, който да се превърне в едно истинско бижу за нашия град и модерно място за култура, такова, каквото всички го желаем. Предстои актуализирането на проекта за Мемориалния комплекс и цялостната визия за прилежащата територия, както и изготвянето на идейни проекти и за така обсъжданите Спортна зала, или както я знаем всички – Борцовата зала, и за Плувния комплекс в Градския парк.

Една от основните ни грижи винаги е била хората в тежко социално положение и самотно живеещите и Община Попово винаги е била стабилна опора на различните групи уязвими лица.

Част от целенасочената социална политика на Община Попово е предоставянето на услугата „Домашен социален патронаж“, която към момента се ползва от 301 души от различни населени места на общината.

Продължава и изпълнението на проекта „Грижа в дома в община Попово“, по който към момента се обслужват 152 лица с увреждания и възрастни хора от 18 населени места.

Община Попово предоставя и услугата „Топъл обяд“, от която се възползват 150 крайно нуждаещи се потребители, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си, а от правото си на личен асистент по механизма „Лична помощ“ са се възползвали 171 потребители, отговарящи на целевата група.

Община Попово продължава да предоставя и социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Грижите се предоставят на 87 потребители от града и 14 села.

Друг вид социална подкрепа, която оказваме, е подпомагането на жители на общината със средства от общинския бюджет чрез отпускане на еднократна финансова помощ. През 2023 г. са подпомогнати 56 нуждаещи се лица със сумата от общо 15 000 лв. От началото на тази година еднократна помощ са получили 60 социално слаби лица в размер на общо 12 000 лв.

В подкрепа на младите семейства и с цел стимулирането им да раждат и отглеждат децата си тук, Община Попово продължава отпускането на еднократна финансова помощ за новородени или осиновени деца в размер на 1 000 лв. За изминалата година по тази мярка са отпуснати общо 66 000 лв.,   а от началото на тази година досега от помощта са се възползвали 15 двойки, едната от които с близнаци.

Оставаме в подкрепа и на двойките с репродуктивни проблеми в съкровеното им желание да дарят живот. През 2023 г. са подпомогнати 4 двойки и една – от началото на тази година.

Община Попово продължава да работи по различни програми и проекти като: „Нова възможност за младежка заетост“, по която са наети 55 лица, „Старт на кариерата“, „Активиране на неактивни лица“, „Обучения и заетост“. Те предоставят възможност за работа посредством стажуване и обучение, както и реализация веднага след завършване на висше образование и се изпълняват в посока по-добри условия за реализация на младите хора и разкриване на нови работни места както в Общинска администрация, така и в кметствата по населени места.

За целите на предоставяне на социалните услуги „Асистентска подкрепа“ и „Грижа в дома“ са наети 187 лични асистенти и 25 лица, които обслужват възрастни самотно живеещи лица.

Не изместваме и фокуса към хората с трайни увреждания, към рисковите групи с продължителна безработица, както и към хората, на които предстои пенсиониране.

Основна, приоритетна част от социалната политика на Общината продължава да бъде дейността на МБАЛ-Попово. Благодарение на доброто управление на ръководството и не без нашата подкрепа, болницата се намира в стабилно финансово състояние. През изминалата година сме подпомогнали лечебното заведение с над 330 000 лв., а за тази сме гласували сумата от 100 000 лв.

МБАЛ-Попово вече разполага с нова медицинска апаратура от най-висок клас за наблюдение и лечение на пациентите, която включва ехограф, електрокардиограф, преносимо рентгеново устройство, пациентен монитор, система за препозициониране на пациенти, както и система за комплексно управление на болнични отпадъци. За нуждите на най-малките пациенти бяха закупени нов скенер и ехограф. В рамките на този месец се очаква въвеждането в експлоатация и на още два апарата – мамограф и комбиниран рентген, като с помощта на Община Попово скоро ще приключи и ремонтът на лабораторията и рентгеновите кабинети.

Искам да напомня за Общинския фонд „Бъдеще“, който бе създаден, за да спомогне кадровото обезпечаване на болницата чрез най-общо казано предоставянето на стипендии на студенти – редовна форма на обучение в медицински специалности, които след приключване на обучението си да работят в МБАЛ-Попово. Усилията и на ръководството на болницата в привличането на специалисти продължават и наша обща мисия е да работим за доразвиване и укрепване на болничната помощ в МБАЛ-Попово.

Продължаваме да подкрепяме също и археологическите проучвания на територията на общината, като изминалият археологически сезон се определя като най-успешния, а миналогодишните проучвания са венецът на разкопките с пробив по отношение на използваните методи при теренните обследвания. Геофизични проучвания бяха извършени на  могилата до с. Ковачевец и на открития римски зидан гроб, част от огромен некропол в землището на с. Кардам. Успешна бе годината и за археологическите разкопки на крепостта „Ковачевско кале“, които все повече разширяват представата ни за крепостта и живота в нея. И ето, че с включването си в списъка на 100-те национални туристически обекта, Исторически музей – Попово ще предложи на своите посетители още нови и интересни открития.

Община Попово продължава да се утвърждава като място за провеждане на културни форуми с национално значение, които придобиват все по-голяма популярност, привличат все повече участници и публика от цялата страна и се утвърждават като значими събития в културния календар не само на града, но и на страната.

През месец октомври за дванадесети път ще се проведе Фестивалът за операторско майсторство „Златното око“, посветен на именития ни съгражданин – Димо Коларов, а тази година ще се проведе в чест на 100 години от неговото рождение. Искам да вметна, че това му издание ще се осъществи по проект на МИГ-Попово и Държавен фонд „Земеделие“.

Изминалата година бе наситена с много културни събития, организирани от всички културни институции, читалища и пенсионерски клубове, които проведоха много концерти, конкурси и фестивали, с които обогатяват и делниците, и празниците ни.

Община Попово ще продължи политиката си да подкрепя и оказва съдействие на всички клубове и школи, които развиват таланта на поповските деца и младежи в различните сфери, както и провеждането на всички културни прояви, които съхраняват и развиват местната идентичност.

Искам да благодаря, наистина от сърце, на всички деца и подрастващи, които и днес изпълват залата с красотата на младостта.

Обръщам се към Вас, деца, не като към нашето бъдеще, а като към нашето настояще! Настояще, което изпълвате със смисъл и радост!

Аплодирам всички таланти от всички клубове и школи, творчески и спортни, на територията на нашата община и изказвам благодарност и уважение към всички ръководители, които възпитават и развиват нашите деца.

Радостен съм, че за поредна година нашите ученици и техните преподаватели ни дават повод за гордост с неизброимите успехи както на различните конкурси и олимпиади, така и в целия образователен процес. Аз вярвам във Вас, вярвайте и Вие в себе си! Развивайте се и носете Попово в сърцето си!

Скъпи съграждани, празник е!

За мен като кмет на Попово е радостно, че винаги на 10 юни сме заедно – заедно в емоцията и настроението на празника. Така, както сме били заедно назад през годините. Заедно работихме, заедно споделяхме трудности и успехи. Но винаги сме намирали нужните сили в единството и имаме своите постижения, които ни дават основание за самочувствие и гордост. И щом чуете добра дума за Попово, скъпи съграждани, знайте, че тази добра дума е за всички Вас – хората, които сте свързали живота си с хубавия ни град.

Благодаря за всяко Ваше дело, с което заедно утвърждаваме авторитета на Попово. Той е нашият дом. Домът, който заедно създаваме и изпълваме с вяра и обич!

Нека пазим с чест името на Попово!

Честит празник!

placeholder