1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

Община Попово предоставя електронна услуга Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие на данъчно задължените лица.

» » »

Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

Общинска администрация Попово предоставя електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.

» » »

Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесноМестните данъци и такси към Община Попово вече могат да се плащат лесно и бързо в множеството каси на Изипей в страната и през системата за електронни плащания ePay.bg от всяка точка по света.

» » »

Деловодна справка

Вече всеки гражданин или юридическо лице може да направи справка, във всеки един момент за състоянието на подаден от него документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.) ...

» » »

 • Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

  Проверка и плащания

 • Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

  Електронни админист

 • Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесно

  Данъците към Община

 • Деловодна справка

  Деловодна справка

Previous
Следваща

Община Попово подписа договор по проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Здравец“ – гр. Попово...

Петък, 16 Февруари 2024г.

Община Попово подписа договор по проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Здравец“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване в основна и допълнителна сграда“...

виж целия текст


Община Попово проведе церемония „Първа копка“ по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“, кв. Сеячи

Понеделник, 12 Февруари 2024г.

На 12.02.2024 г. Община Попово проведе церемония „Първа копка“ по  проект: №BG06RDNP001-7.019-0014 „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“...

виж целия текст

Община Попово ще реализира „Първа копка“ по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“, кв. Сеячи

Вторник, 06 Февруари 2024г.

Община Попово, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“, ще проведе церемония „Първа копка“ по проект  „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019...

виж целия текст


Община Попово стартира изграждане на парк за разходка и развлечения на домашни любимци

Сряда, 31 Януари 2024г.

Община Попово стартира изпълнението на инвестиционен проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”.

виж целия текст

Община Попово подписа договор за основен ремонт и обновяване на Профилирана гимназия „Христо Ботев“

Четвъртък, 25 Януари 2024г.

Община Попово подписа административен договор за финансиране на инвестиция № BG-RRP-1.007-0040-C01/23.01.2024: „Модернизация на образователната среда в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване“ с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост...

виж целия текст


Страница 2 от 73

Местни избори 2023


Времето в Попово

Търсене...

Online посетители

В момента има 50 посетителя в сайта

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 5458538

Кратки новини

ВАЖНО - процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

Във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Ви информираме, че поради необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Попово ще приема заявления за участие до 10.05.2023 г.

........................................................

ВАЖНО!!! - нови банкови сметки

Считано от 17.07.2015 г., Община Попово има нови банкови сметки в Банка ДСК.

Всички съществуващи банкови сметки до 17.07.2015 г. се закриват.

Повече информация за новите банкови сметки на Община Попово може да намерите ТУК...

........................................................

Финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми

Временната комисия при Общински съвет Попово във връзка с Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово съобщава, че документи по необходимия образец се приемат до 20-то число всеки месец в Деловодството в Центъра за информационно обслужване на населението намиращ се на І-ви етаж в сградата на Община Попово.

Консултации за желаещите се дават след предварително записване на тел.: 4-00-32.

........................................................

ОБЯВА площадка отпадъци

Община Попово сключи договор с фирма за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. Повече информация може да прочетете

ТУК

........................................................

Информация за изплащане на "бели петна" за земеделски земи

ТУК можете да се запознаете с подробни УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна" за земеделски земи

Публично обсъждане на касово изпълнение на Бюджет 2011 г. и проект на Бюджет 2012 г.

На 27.01.2012 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет Попово – сградата на Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, 2-ри етаж, ще се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2011 г. на Община Попово и проекта на Бюджет 2012 г.

(публикувано на 18.01.2012 г.)

........................................................................

Местни данъци и такси


Саниране 2015


Сдружение "МИГ Попово"


Исперих-Разград-Попово

Google карта

placeholder