1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2023 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните финанси и чл. 34, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, насрочвам публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2023 г. на Община Попово, което ще се проведе на 11.07.2024 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в зала Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово.

В обсъждането каня да участват жители на община Попово, представители на неправителствени организации, общински съветници и всички заинтересовани лица.

Председател на ОбС Попово: /п/

Г. Георгиев

placeholder