1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за закупуване на оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Попово

PDFПечатЕ-пощаМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“
Проект:
„Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж в община Попово, чрез закупуване на оборудване/обзавеждане за материалната база на Домашен социален патронаж“

Община Попово подписа договор № РД04-79/21.05.2024 г. за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж.

Целева програма: „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“.

Бенефициент: Община Попово.

Общ бюджет на проектното предложение: 44 925,02 лв. с ДДС, от които:

Финансиране от Фонд „Социална закрила“: 39 983,27 лв. с ДДС;

Съфинансиране от Община Попово: 4 941,75 лв.

Срок за изпълнение: до 09.12.2024 г.

Основната цел на настоящото проектно предложение е да бъде подпомогната и надградена предоставяната към настоящия момент социална услуга „Домашен социален патронаж“, която предоставя и „Топъл обяд“ на лица на територията на община Попово, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Съобразно разписаните проектни дейности предстои закупуване на нови неупотребявани съвременни енергоспестяващи електрически уреди, подходящо оборудване и обзавеждане, необходими за приготвянето в обществената кухня на храна, която се доставя както до домовете на потребителите на услугата от 34 от населените места на общината, така и до обособен пункт на територията на гр. Попово.

Очаквани резултати: В резултат на закупуване на нови съвременни  енергоспестяващи електроуреди и друго подходящо оборудване за приготвяне на храна и обзавеждане на материалната база на „Домашен социален патронаж“, се очаква да се създаде ефективна, модернизирана и оптимизирана работна среда в обществената кухня, с което да се повиши мотивацията на работещите в обекта; да се подобри социалната среда; да се намали разходът на електроенергия и съответно да се намали себестойността за приготвянето на топлата храна. Приготвянето на  топлия обяд за по-кратко време ще даде възможност по-бързо същият да достигне до потребителите на социалната услуга във всички отдалечени населени места на територията на община Попово, което съответства както на целта на Програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“, така и на Плана за интегрирано развитие на община Попово (2021-2027 г.). Топъл обяд за най-нуждаещите се лица ще продължи да се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди.

Предстои провеждане на обществените поръчки за избор на фирми-изпълнители по проекта.
placeholder